Публікації

Творчий доробок

Зображення
 Тема:    Їжа Мета:  активізувати вживання у мовленні учнів лексичних одиниць теми «Їжа»;                     вдосконалювати навички читання, аудіювання, письма,   говоріння;                тренувати учнів працювати в парах і малих групах; розвивати творчу уяву                учнів, їх мислення шляхом розв’язання  поставлених завдань; виховувати в                дітях почуття взаємодопомоги,  відповідальності, вчити культури спілкування . Обладнання: тематичні малюнки, роздавальний матеріал, підручник
                             Хід уроку I.Повідомлення теми та мети уроку T.  Good morning, children! I’m glad to see you. How are you today?       The topic  of our lesson is “Food and drinks”. Today we are going to do different activities at the lesson: play games, guess riddles, listen stories , speak and write. II.Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення. Т. Let’s remember words on the topic. GameWordClap. Учні стають колом і разом відбивають ритм: вони три рази плескають по колінах,…